İnsan ve Bitkiler Alemi

İnsan ve Bitkiler Alemi

Beşeriyetin medeni alemdeki genel kültürde ilerileyişi, tıbbi bitkilerin tanınma ve kullanılması ile yakından alâkalıdır. Bu hususta tıbbi bitkilerin tanındığı ve tedavi maksadiyle kul lanıldığının ilk delillerini, Yakın Doğu’nun eski kavimlerinde görmekteyiz. Eski zaman medeniyetinin beşiği sayılan Asya ve Mısır'ın en şaşaalı devirlerinde, tıbbi bitkilerin ilaç ve gıda maksadı ile en fazla ve geniş halk kitleleri tarafından kullanıldığı bilinmektedir.

Eski yunanlılar ve romalılar, doğu milletlerinden karşılıklı öğrendikleri pekçok tıbbi bitkilerden istifade etmekle yetinmeyip yeni birçok bitkiler üzerinde araştırma ve deneylerde bulunmuşlardır. Bu zengin kültür miraslarından bir kısmı Avrupa milletlerine de intikal ettirilmiştir.

Katiyetle kabul edilebilinir ki, yurdumuzun en eski sakinleri trakilerin medeni yükselişleri, devrimizden evvelki devrin ilk bin yılına tesadüf eder, bunlar Balkan yarımadasında bol yetişen birçok tıbbi bitkileri tanımışlar ve istifade etmişlerdir. Bizde yapılan arkeoloji kazılarda, bir çok yerlerde, muhtelif sağlık ilâh putlarının bulunması tesadüfi değildir.

Daha sonraları, ortaçağ başlarında, Avrupa milletleri, o zamana kadar araplarca bilinmeyen pekçok bitkileri kullanmağa başlamışlardır.

Avrupada tıbbi bitkilere karşı alaka, bilhassa Büyük Kari (768-814) devrinde artmış ve bizzat kralın teşebbüs ve teşvikiyle tıbbi bitkiler toplatılarak kültür yetiştirilmesine başlanmıştır. Bu bitkiler parklarda, asilzade ve manastır bahçelerinde, çok çeşitli tıbbi bitki yetiştirilmiştir.

Orta çağlarda tıbbi bitkilerin toplama ve yetiştirilme işleri ile keşişler, tabibler, halk hekimleri meşgul olurlarmış. Bunlar ilaçlarını münhasiran bitkiden kısmen hayvaniden yaparlarmış. Daha sonraları, 16. asrın sonlarına doğru Avrupada ve bilhassa slav memleketlerinde bu işle meşgul olan, yani tıbbi bitkileri toplayan ve yetiştiren bir kısım halk, ancak kendi ihtiyaçlarına kadar kullanırlar veyahut eczacı ve doktorlara satarlarmış.

Amerikanın keşfinden sonra, ora halkının da önemli miktarda tıbbi bitkileri bildikleri ve kullandıkları görülmüştür. Yakın zamanlarda bu bitkilerden birçokları Avrupaya da getirilmiştir.

Böylelikle deva maksadiyle kullanılan tıbbi bitkilerin sayıları artmış, faydalı etkenlikleri anlaşılan yeni yeni çeşitlerle, zengin bitki alemi meydana gelmiştir. Bu gelişme bugün de devam etmektedir.

Bizi Takip Edinfacebooktwittergoogleyoutube
Ürünlerimiz bir gıda takviyesidir. Ürünlermiz ilaç değildir ve ilaç olarak görülmemelidir. Ürünlerimiz bu niteliklerle veya amaçlarla kullanılmamalıdır. Firmamız, ürünleri ile ilgili herhangi bir hastalığı önleyici veya tedavi edici bir taahhütte bulunmamaktadır. Yukarıdaki bilgiler ürün içinde kullanılan bitkiye ait geleneksel kullanım amaçlarını yazmakta olup, bu bitki ile ilgili bilimsel araştırmalar ve çalışmalar sonucu elde edilen verilerden alınmıştır.
www.naturalmarketim.com | Copyright 2024