Tıbbı Bitkiler

Tıbbi Bitkiler

Tıbbi bitkiler, eski devirlerden beri insan tarafından tanınmış, bilinmiş ve kendi yaşayış tarzına göre, sağlığını korumakta ilaç, hayatını devam ettirmekte gıda, baharat, süs vb. maksatlarda kullanılmıştır. Bitkilerin muhtelif kavimler tarafından kullanılması ile çok kıymetli tecrübeler elde edilmiş, bitkilerin yararlı tarafları ile fiziyolojik etkenlikleri de keşfedilmiştir.

Bununla beraber son 20-30 yıldan beri farmakoterapinin sentetik asıllı, yeni ilaç araçları keşfindeki başarısı, her ülkede, bitkisel kaynakların bütün yönleri ile incelenme ve kullanılma probleminin ehemmiyetini ortaya çıkarmıştır.

20-30 yıldan beri asrın en dakik metodları vasıtası ile yapılan araştırma ve incelemeler sayesinde, yakın zamana kadar, bitkilerde bilinmeyen fiziyolojik etkenli pek çok maddeler keşif edilmiş ve edilmeye de devam olunmaktadır. Bitkiler üzerinde dünyaca yapılan derin araştırmalar devam ede dururken, biz de, kendi payımıza bilgilerimizi arttırarak, bitkilerden pekçok ter-kipler-alkaloidler, kalbi etkileyen glikozidler, saponinler, steroidli hormonlar, flavonlar, komarinler, eterik yağlar, vitaminler, kromonlar ve insana yararlı daha pekçok bitkisel kimyevi maddeler elde ettik. Bütün bunlar, insan hayatında zaruri ve ehemmiyeti haiz pekçok maddelerin elde edilmesinde, bugüne kadar kullanılanlarla birlikte, daha nice yeni bitkilerin ham madde kaynakları olacakları açıkça göze çarpar.

Bizi Takip Edinfacebooktwittergoogleyoutube
Ürünlerimiz bir gıda takviyesidir. Ürünlermiz ilaç değildir ve ilaç olarak görülmemelidir. Ürünlerimiz bu niteliklerle veya amaçlarla kullanılmamalıdır. Firmamız, ürünleri ile ilgili herhangi bir hastalığı önleyici veya tedavi edici bir taahhütte bulunmamaktadır. Yukarıdaki bilgiler ürün içinde kullanılan bitkiye ait geleneksel kullanım amaçlarını yazmakta olup, bu bitki ile ilgili bilimsel araştırmalar ve çalışmalar sonucu elde edilen verilerden alınmıştır.
www.naturalmarketim.com | Copyright 2024